VỀ TRANG CHỦ  
LỊCH LÀM VIỆC
Lịch công tác tuần từ ngày 01.01.2017 đến 05.12.2017

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Ghi chú

Thứ, ngày

Giờ

Thứ hai

18/12/2017

07 giờ 30

 

13 giờ 30

 

-

-

 

Thứ ba

19/12/2017

08 giờ 80

 

-

-

 

Thứ tư

20/12/2017

07 giờ 30

 

-

-

 

Thứ năm

21/12/2017

01 ngày

 

 

-

 

Thứ sáu

22/12/2017

01 ngày

 

-

-

 

Thứ bảy

23/12/2017

08 giờ 00

 

 
> lịch 2
> lịch 1